KİSİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HÜKÜMLERİ

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Gizlilik ve Güvenlik
3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması ilkesine bağlıdır. Bu bildirimde, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi korumak için gerçekleştirdiğimiz adımlar ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Topladığımız kişisel bilgiler, bu bilgilerin hangi amaçla kullanıldığı ve bunları kullanımımızla ilgili sizin yaptığınız seçimler anlatılmaktadır. Kişisel bilgilerinizi korumak üzere gerçekleştirdiğimiz adımlar ve kişisel bilgilerinizi nasıl gözden geçirip düzelteceğiniz de bu bildirim kapsamındadır. Web sitemize erişmekle söz konusu bilgilerin toplanmasını ve bu gizlilik bildiriminde açıklanan kullanım biçimlerini kabul etmiş olursunuz.

Doğrudan Sizden Edindiğimiz Bilgiler
Genel olarak 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye ait web sitesini herhangi bir kişisel bilgi girmeden ziyaret edebilirsiniz. Bazı sayfalarda belirli bir hizmetin sunulması veya istediğiniz işlemin gerçekleştirilmesi için kişisel bilgilerinizi sağlamanız istenebilir. Toplanan kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir; adınız, unvanınız, şirket/organizasyon adı, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralarınız ve açık posta adresiniz gibi iletişim bilgileri, şirketiniz ve iş tanımınızla ilgili bilgiler, belirli teknolojilere ilişkin bilgilerin aktarılabilmesi için ilgili ihracat kontrol yönetmeliklerine uygunluğunuza karar verebilmemize olanak sağlayan milliyet ve yaşadığınız ülke gibi bilgiler; oturum açma ve teknik bilgiler gibi web sitelerimizi kullanmanızı özelleştirmek ve kolaylaştırmak için yararlanılacak bilgiler; ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında gereksinimlerinize en uygun ürünleri ve hizmetleri belirlememize yardımcı olacak bilgiler; olay kayıt bilgileri ve web sitelerimizle ve genel olarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sağlayacağınız geri bildirimleriniz. Bu bilgileri vermeniz zorunlu değildir; ancak bilgileri vermediğiniz durumlarda istemiş olduğunuz hizmeti sağlayamayabilir veya işlemi yapamayabiliriz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler
Görüntülediğiniz sayfalar, aktarılan bayt miktarı, tıkladığınız bağlantılar, eriştiğiniz malzemeler ve Mascam.com sitesinde gerçekleştirdiğiniz diğer işlemler ile ilgili bilgiler tarafımızdan toplanmaktadır. Kullanıcı kimliğiyle girdiğiniz sitelerde ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olası ilginizi belirlemek üzere bu bilgileri kimliğinizle ilişkilendirebiliriz. Internet Protokolü (IP) adresiniz, tarayıcı türünüz, yetenekleri ve dili, işletim sisteminiz, siteye erişim tarihi ve saati, sitemize hangi web sitesinden eriştiğiniz gibi tarayıcınızın ziyaret edilen her web sitesine gönderdiği bazı standart bilgiler de toplanmaktadır. Bütün bu bilgiler kimliğinizle ilişkilendirilmez.

Web Sitesinin Geliştirmesi
Kişisel bilgilerinizi, web sitemiz ve 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ürünleri veya hizmetleriyle ilgili geliştirmeler veya aynı bilgileri tekrar tekrar girmenizi önleyerek web sitelerimizin kullanımını kolaylaştırmak ya da siteleri özel tercihlerinize ve ilgilerinize göre özelleştirmek için kullanabiliriz.

İletişim
Tarafınızdan izin almak kaydıyla, web sitelerimizden topladığımız kişisel bilgilerinizi, 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek üzere kullanabiliriz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak tarafınızla iletişim kurmak amacıyla kullanılabilecek bilgiler toplanırken her zaman için bu tür iletişimi istememe seçeneğiniz bulunacaktır. Ayrıca, gönderdiğimiz her e-postada, bu tür iletişimi almayı durdurmanıza olanak sağlayan bir abonelik iptali bağlantısı da olacaktır. Aboneliği sonlandırmayı seçmeniz durumunda 10 iş günü içerisinde ilgili listeden çıkarılırsınız.

İş Başvuruları
İş başvuruları veya araştırmalarıyla ilgili olarak info@mascam.com’a göndereceğiniz özgeçmişiniz gibi kendinizle ilgili bilgiler sağlamanız gerekebilir. Bu tür bilgiler işe almayla ilgili olarak 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ile denetimi altındaki alt ve yan kuruluşlarında kullanılabilir. Tarafınızdan aksi istenmedikçe bu bilgiler daha sonra da kullanılmak üzere saklanır.

Kişisel Bilgilerin Açıklanması
Aşağıda belirtilen durumlar dışında web sitelerimiz üzerinden 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’a sağladığınız kişisel bilgileriniz izniniz olmadan 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ile denetimi altındaki alt ve yan kuruluşları dışındakilerle paylaşılmayacaktır.

Hizmet Sağlayıcılara Açıklanması
3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. kendi adına hizmet sağlamak üzere web sitelerinin barındırılması, bilgilerin gönderilmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve web sitelerinin analiz edilmesi gibi hizmetlerin verilmesi için diğer şirketlerle anlaşmalar yapar. Bu şirketlere kişisel bilgilerinizin yalnızca söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereksinim duydukları ögeleri verilir. Bu şirketlerin ve çalışanlarının kişisel bilgilerinizi başka amaçlar için kullanmaları yasaktır.

İşlemlerle İlgili Olarak Açıklanması
Bazı işlemlerle ilgili olarak kişisel bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını, işlemin gerçekleştirilmesi sürecinde yer alan finansal şirketlere, devlet kurumlarına, nakliye şirketlerine veya posta hizmetlerine açıklayabiliriz.

Şirket Satın Almaları veya Satılmalarıyla İlgili Olarak Açıklanması
Stratejik veya diğer iş nedenleriyle 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ın kimi ülkelerde işletmeleri satma, satın alma, birleştirme veya yeniden düzenleme kararı aldığı durumlar olabilir. Bu tür işlemler, kişisel bilgilerinizin olası veya gerçek alıcılara açıklanmasını veya diğer satıcılardan alınmasını gerektirebilir. Bu tür işlemlerde söz konusu bilgilerin uygun biçimde korunmasının sağlanması 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ın ilkelerdendir.

Diğer Nedenlerle Açıklanması
Kişisel bilgiler yasaların gerektirdiği durumlarda ya da haklarımızın ve varlıklarımızın savunulması amacıyla istenilen yasal işlemleri gerçekleştirmek veya acil durumlarda herhangi bir kişinin kişisel güvenliğini korumak amacıyla yasal gereksinimlere uyma iyi niyetinin sonucunda açıklanabilir.

Güvenlik
3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. kişisel bilgilerinizin korunması ilkesine bağlıdır. Kişisel bilgilerinizi izinsiz erişime, kullanmaya ya da açıklamaya karşı korumak üzere çeşitli güvenlik teknolojileri ve yöntemleri kullanmaktayız. Ancak oturum açtığınız sitelerde parolanızın güvenliğinin sağlanması ve bu bilginin diğer kişilere açıklanmaması sizin sorumluluğunuzdadır.

Kişisel Bilgilerin Uluslararası Biçimde Aktarımına İzin Verme
Web sitelerimizden elde edilen kişisel bilgiler 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.‘ın veya alt ve yan kuruluşlarının ya da temsilcilerinin bulunduğu diğer ülkelere gönderilebilir. Bu bilgileri orada depolayabilir veya işleyebiliriz. Her ne kadar bu ülkelerdeki kişisel bilgi koruyucu yasalar, yaşadığınız yerden farklılıklar gösterebilirse de, gizliliğinizin korunmasını sağlamak amacıyla olası her türlü önlem alınmaktadır. Web sitelerimizi kullanarak ve bilgilerinizi sağlayarak, bilgilerin yaşadığını ülkenin dışına aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.

Çocuklarla İlgili Bilgiler
3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ın hedef kitlesi çocuklar değildir ve bu nedenle bilerek çocuklardan veya çocuklarla ilgili bilgi toplamaz ve web sitelerinin çocuklarla ilgili bilgiler toplamasının hedeflendiği bir faaliyette bulunmaz.

Bu Gizlilik Bildiriminin Uygulanması
Bu bildirimle veya kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınız ile ilgili “iletişim formu”nu doldurup tarafımıza gönderdiğiniz takdirde sorununuzla hemen ilgilenip tatmin edici bir çözüme ulaşmak için gayret gösterilecektir.

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi
Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. 3red.com.tr web sitesinin münhasır hak sahibi olan 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

3red.com.tr web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

asmavanmarket.com.tr web sitesinde yayınlanan ilgili fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, haber yazıları ve diğer yazılı ve görsel materyaller, asmavanmarket.com.tr web sitesi dışında 3RED ’dan izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka web sitesinde veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzin almadan link ve benzeri teknolojiler kullanılamaz, çevrimdışı tarayıcı ve benzeri yöntemlerle çevrimdışı olarak web sitesinin bir kısmı veya tamamı herhangi bir mecrada yayınlanamaz. asmavanmarket.com.tr web sitesinin yayınladığı içeriği (yazı, fotoğraf, video, animasyon, v.b. gibi) ticari amaçlar dışında kendi sanal ya da görsel mecranızda yayınlamak isterseniz iletişim bölümünden “iletişim formu” ile başvurup yetkili birimden izin almak zorundasınız.

SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1: Sözleşmenin amacı,
Bir tarafta asmavanmarket.com.tr ile (Bu sözleşmede bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu WEB SİTESİ’ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında, WEB SİTESİ’nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 2:
KULLANICI, WEB SİTESİ’nin yazılı ve görsel hiçbir içeriğini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
WEB SİTESİ’nde yer alan resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde ticari amaçla yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
WEB SİTESİ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
KULLANICI, WEB SİTESİ’nin indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu değildir.
KULLANICI, WEB SİTESİ’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB SİTESİ siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanışlılığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
Bu WEB SİTESİ’nin sahibi/sahipleri ve görevlilerini de kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini, WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICI’cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

WEB SİTESİ’NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI
MADDE 3: WEB SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:
WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
KULLANICI, WEB SİTESİ’ne erişimi ve WEB SİTESİ’ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. WEB SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
WEB SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya WEB SİTESİ’in bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya WEB SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI’ya karşı ileri sürebilirler.

ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI
MADDE 4: İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye’deki veya KULLANICI’nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.
MADDE 5: Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 6:WEB SİTESİ’nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için – WEB SİTESİ’nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla– herhangi bir rol oynamayacaktır.
6 maddeden oluşan işbu sözleşme KULLANICI ile WEB SİTESİ arasında yapılmıştır ve KULLANICI siteyi kullandığı sürece geçerliliğini koruyacaktır.

Kullanım Şartları 1) 3red.com.tr sitesinin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımlar, bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan hakları içeren eserler de dahil olmak üzere yalnızca 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “3RED” olarak adlandırılacaktır) ait olup, 3RED’nin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere mevcut ve yürürlüğe girecek tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır. Yukarıda sayılan site içeriğindeki unsurların 3RED’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, saklanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakledilmesi, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillere teşvik edilmesi, işbu fiillerin gerçekleştirilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcı çıktıları, kişisel kullanım amacıyla temin edilebilir.

2) 3RED, web sitesi’nde yer alan 3RED her türlü fiyat, bilgi, resim, standart, opsiyonel, açıklama, haberler ile tavsiye edilen satış fiyatlarının sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı ve işbu bilgilerin web sitesinin son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgiler olduğunu, bu fiyatların bir satış teklifi oluşturmadığını, site içeriğinde belirtilen bilgilerin herhangi garanti ve/veya taahhüt oluşturmadığını beyan eder. Site kullanıcısı, hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve/veya bu bilgilere istinaden doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü beyan ederek 3RED’den hangi nam altında olursa olsun herhangi bir zarar talep etmeyeceğini kabul eder. 3RED, site ile ilgili kuralları ve bilgileri, önceden haber vermeksizin değiştirme, silme veya iptal etme hakkına sahiptir. İşbu değişiklikleri takip yükümlülüğü site kullanıcısına ait olup güncel bilgilerin temini için +90 535 250 94 07 telefon ve red@m3red.com.tr mail adresinden 3RED ile irtibata geçilmesi tavsiye edilmektedir.

3) 3RED, web sitesinin virüs ve virüs benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde gerekli her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Kullanıcı, nihai güvenliğini sağlamak amacıyla, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda kullanıcı, 3RED web sitesi’ne giriş yapması sebebiyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından 3RED’ye rücu etme hakkı olmaksızın tek başına sorumlu olduğunu kabul eder.

4) Kullanıcı, web sitesini ziyaret ettiğinde, web sitesi içeriğinde yer alan iletişim bölümündeki form aracılığıyla 3RED tarafından talep edilen bilgiyi temin etmesi halinde, 3RED doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcının kişisel bilgilerini toplayabilir. 3RED sitede yer alan iletişim formu aracılığıyla verilen kişisel bilgileri gizli tutmayı ve üçüncü kişilere devretmemeyi kabul eder. 3RED, bu bilgileri, formu dolduran kullanıcıların taleplerine cevap vermek, 3RED ürünleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve kullanıcılara ulaşmak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca, 3RED, bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Resmi makamlar aracılığıyla, 3RED’e, kullanıcıya yönelik soruşturma amacıyla bilgi talep edilmesi ve/veya kullanıcının 3RED sistemlerinin çalışmasına engel olacak ve/veya işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının 3RED tarafından tespiti halinde, 3RED, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirme hakkına sahiptir.

5) “Web sitesi kullanım şartları”, 3RED’nin kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. 3RED web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı ‘Kullanım Şartları’nda yer alan hükümler ile açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

6) 3RED ile site kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, 3RED’nin elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Taraflar arasında vuku bulacak her türlü ihtilafın çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

AMAÇ 3RED olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, 3RED eski çalışanlarının, stajyerlerinin, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, iş ortaklarımızın, grup şirket çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz. Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, 3RED ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile 3RED olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz bilgileri sizlerle ilişkimiz kapsamında belirlemekteyiz.

2.TANIMLAR İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi, İrtibat Kişisi: Kurumla ve ilgili kişilerle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.) ifade eder.

3. VERİ SORUMLUSU Veri Sorumlusu : 3RED Adres : Gebizli Mah. Termesos Blv. Plaza GLK İş Merkezi No: 42/2/102 MURATPAŞA / ANTALYA Telefon : +90 242 335 08 96 Email : red@3red.com.tr

UYGULAMA 3RED olarak; Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, web sitesi kullanıcıları, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, 3RED eski çalışanları, stajyerleri, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, grup şirket çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve 3. kişiler ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz. Bu çerçevede, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve amaçlarımız ile sınırlı, ilgili ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 6698 KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olarak, meşru menfaatlerimiz için veya tarafınızca (ilgili kişilerce) alenileştirilmiş olması koşuluyla, işleme şartları olmadığı takdirde açık rıza ile işlenebilecektir. Ayrıca işlenen tüm kişisel verileriniz;

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, Doğru ve güncel, Belirli açık ve meşru amaçlar için, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, kalitemizden ödün vermeden aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir; İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi İş ortakları, bayiler veya tedarikçiler ile yürütülen işlerin planlanması ve takibi Müşteri kayıtları oluşturulması ve yürütülmesi Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi, Müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi ve takibi, İş Sürekliliğinin sağlanması, Sözleşme süreçlerinin takibi, Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, Hukuki ve ticari güvenliği temini Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Pazar araştırmalarının yapılması, Ürün ve Hizmetlere bağlılığın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, İş ve operasyonların sürdürülmesi, Satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi, Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Müşterilerimiz olarak sizinle satış, satış sonrası destek gibi sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve satışla ilgili operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi Ürün ve Hizmetlere bağlılığın sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere, mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetimin gerçekleştirilmesi, İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, İş ve staj başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, İşyeri özlük dosyası oluşturulması ve işbaşına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Eğitim Faaliyetlerinin yürütülmesi, Fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojilerinin alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Risk yönetiminin yapılması, Loglama faaliyetleri için, Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; iletişim formları, fuar organizasyonları, kartvizitler, tedarikçi bilgi talep formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgi ve belgeleri, kıymetli evraklar, çalışan ve stajyer aday başvuru formları, özgeçmişler, elektronik posta, internet sitesi, çeşitli sözleşmeler, mobil uygulamalar, tüketici şikayet formları, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Topladığımız kişisel verilerinizi; KVKK md. 5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi amacıyla, KVKK md. 5/2-ç – Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek, KVKK md. 5/2-f – Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde veya açık rızanız ile yukarıda belirttiğimiz amaçlar kapsamında işlemekteyiz.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, 3RED ile birlikte sorumlu olmak üzere; Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ve ihtiyaçlar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacı ile aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacı ile bağımsız denetim firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, fuar süreçlerinde aracı/acente hizmeti veren kurumlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı 3RED olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan işbirliği içinde olunan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.

6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi Mevzuat gereği ilgili kişisel veriler belirli sürelerle saklanmak zorundadır. Bu nedenle kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde ve gerekli sürede saklamak şirketimizin sorumluluğundadır. Bu saklama süreleri hazırlanan kişisel veri envanterinde veri bazında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilir. Veriler fiziki veya elektronik ortamda saklanır. Verilerin saklanması ve muhafazası için gereken güvenlik tedbirleri alınmış ve güvenli ortam şirketimizce sağlanmıştır. Saklama süresi sona eren kişisel veriler 6 aylık periyotlarda imha edilir. (silme/yoketme/anonim hale getirme)

İlgili Kişi Olarak Haklarınız 6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde, Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da www.mascam.com adresinde ki Bilgi Talep Formu’nu doldurmak suretiyle; Başvurucunun kimlik ve adres bilgilerini içerecek, (Kimliğinizi ispat edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.),

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olacak, Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilecek, Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olacak şekilde; şirketimizin “ Cumhuriyet Mah. 692. Sk. No:43 Muratpaşa / ANTALYA , Türkiye adresine yazılı olarak veya sistemimizde tanımlı e-posta adresinizden göndereceğiniz mail ile iletebilirsiniz. Yukarıda ki madde kapsamında talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç 30 gün içinde) ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesinde ki koşullara göre sonuçlandıracaktır. İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz. 6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler: Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

7. DİĞER HUSUSLAR İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.mascam.com” yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden ilgili kişilere sunulabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz 3 RED TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında kişisel verilerin, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; sizden talep edilen ve/veya onayınıza istinaden şirketimizce toplanan kişisel verileriniz; çalışırken kullandığımız yazılımların bulut hizmet sağlayıcıları aracılığıyla hizmet vermesini, bu yazılımlara ait veri merkezlerinin yurtdışında olması sebebiyle, yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğunuz kişisel verilerimin, belirtilen amaçlar doğrultusunda, yukarıda açıklandığı şekilde yurtdışına aktarılmasına bilerek ve isteyerek açıkça rıza gösterdiğimi beyan ederim.